VCA-Online Website

Nieuwe VCA is een feit!

De nieuwe VCA (2017/6.0) is recentelijk goedgekeurd door de Raad voor Accreditatie.
Dit houdt in dat deze op korte termijn de huidige VCA 2008/5.1 gaat vervangen.

Op hoofdlijnen kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen:

1. Terug naar de basis
Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door een aantal eisen strakker te formuleren en te ontdubbelen, is het aantal eisen verminderd. De eisen die overblijven zijn ook logischer gestructureerd. Vergeleken met de vorige VCA-versie is er minder aandacht voor milieu.

2. Werkplek: meer aandacht voor de praktijk
De onderdelen van de VCA die over de werkplek gaan, zijn aangescherpt op basis van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. De onderdelen sluiten nu beter aan bij de veiligheidspraktijk van vandaag.

3. Gedrag: ruimte voor maatwerk
Ieder bedrijf is anders. Wat bij de een werkt als het gaat om het stimuleren van veilig gedrag, hoeft bij de ander (nog) niet op die manier te werken. Het vakgebied gedragsbeïnvloeding is bovendien volop in ontwikkeling en bedrijven moeten de kans krijgen om op die ontwikkelingen in te spelen. Daarom komt er meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat nu wel verplicht wordt voor VCA**-bedrijven.

4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten
De positie van de externe partijen binnen de VCA is verder verduidelijkt. Voor het cerificatieniveau VCA* zijn er voortaan meer must-vragen, waardoor we de betrouwbaarheid van partijen aan het begin van de keten verhoogd wordt. Ook moeten bedrijven die onderaannemers inschakelen (meestal VCA**- en VCA-Petrochemie bedrijven), deze onderaannemers op meer punten toetsen dan nu het geval is.

5. VCA en andere landen: meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid
Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België. Deze landen leggen geen eigen accenten meer. De nieuwe versie is zo ingericht dat ook andere landen deze makkelijk kunnen gebruiken, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies moeten regelen.

Hoewel de nieuwe VCA nu goedgekeurd is, zal het echter nog enige tijd duren voordat hij echt in gebruik zal zijn genomen. Eerst dient de nieuwe checklist nog gepubliceerd te worden en dienen alle certificatie-instellingen de nodige richtlijnen te krijgen om certificaten uit te geven.

Er zal ook een overgangsregeling komen. Maar uiteindelijk zullen alle VCA-gecertificeerde bedrijven toch met de nieuwe versie te maken krijgen.
Aarzel dus niet om u nu al voor te bereiden op de komst van de nieuwe VCA.

VCA-Online kan u uiteraard ondersteunen bij de transitie naar de nieuwe checklist of de implementatie van een nieuw VCA-systeem.

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen? Neem vandaag nog contact op om de mogelijkheden te bespreken.

+32 (0)14 70 60 55

info@vca-online.eu