Middelen

Arbeidsmiddelen

Inventariseer al je arbeidsmiddelen centraal in VCA-Online. Of het nu om elektrisch gereedschap, ladders… gaat; Je kan trouwens op zeer eenvoudige wijze de eigenschappen (categorie, serienummer, brandstofgebruik, documentatie…) documenteren.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) genieten van een extra uitgebreid overzicht: beheer je stock en wijs PBM’s toe aan medewerkers. Krijg tevens meldingen wanneer je de minimumstock bereikt om direct werkorders aan te maken.

Periodiek onderhoud

Risicovolle materialen hebben allen verschillende (wettelijke) keuringsfrequenties en -eisen. Om dit overzichtelijk te beheren, geeft VCA-Online je de mogelijkheid een preventief onderhoudsplan op te stellen opdat arbeidsmiddelen en PBM’s steeds voldoen aan de vastgestelde VGM-eisen.

De periodieke interne controle van jouw bedrijfsmiddelen kan je snel digitaal uitvoeren aan de hand van vooraf opgestelde checklists. Geen papieren meer om nadien over te typen. Je scant de QR-code van het bedrijfsmiddel in en een checklist opent automatisch op je smartphone of tablet.

Wanneer de deadline van een werkorder nadert, worden de verantwoordelijken automatisch verwittigd. Stelt één van je medewerkers een storing of defect aan een bedrijfsmiddel vast? Via onze mobiele app selecteer je eenvoudig het bedrijfsmiddel op naam, locatie of via het scannen van een QR-code, en vraag je rechtstreeks vanop de werkplek werkorders aan – ondersteund met beeldmateriaal. Informatie over werkorders worden in real-time en digitaal centraal verzameld voor een volledig overzicht. Made In Kempen wijdde hier recent een interessant artikel aan over ons project bij Henco Industries.

Indienststellingen

Aan de hand van voorziene en te personaliseren templates kan je bedrijfsmiddelen vliegensvlug in dienst stellen. Stel hierbij direct maatregelen op, koppel PBM’s en maak werkorderaanvragen aan. Borg zo eenvoudig dat alleen materialen, arbeidsmiddelen en PBM’s worden aangeschaft die voldoen aan de VGM-eisen.

De bijhorende documentatie (EG-verklaring van overeenstemming, CE-label, technisch handboek…) kan je steeds direct raadplegen bij het desbetreffende bedrijfsmiddel.

Veiligheidsinstructiekaarten (VIK)
en Veiligheidsinformatiebladen (VIB)

Gebruik kant-en-klare VIK’s en VIB’s voor installaties, machines, gereedschap… die door onze experts zijn opgesteld of maak deze zelf aan met behulp van onze software. Koppel direct de juiste waarschuwingspictogrammen en nodige PBM’s aan het arbeidsmiddel. Je medewerkers kunnen zo altijd en overal de essentiële veiligheids- en gezondheidsinformatie op een duidelijke en beknopte manier raadplegen via hun mobiele app.

Voldoe bovendien steeds aan de wettelijke verplichting om een overzichtelijke inventaris gevaarlijke stoffen op te stellen. Geef identificatiegegevens en eigenschappen in, duid H- en P-zinnen aan, leg gezondheidsrisico’s en opslagprocedures vast, koppel je risicoanalyses… Het systeem genereerd bovendien automatisch veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) aan de hand van de gegevens in de inventaris.